[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
Our Leader


คณะผู้บริหารของเรา

WzBIRnEd

เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
รู้เรื่องเมืองพิปูน

การแยกกิ่งอำภอ อำเภอพิปูนมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอฉวางมาตั้งแต่ พ.ศ.2441-2442 จนถึง พ.ศ.2515 นับเป็นเวลานานถึง 74 ปี จึงได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภ อ และได้ยกฐานะเป็นอำเภอใน 4 ปี ต่อมา คือ พ.ศ. 2519 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 93 ตอนที่ 109 ลงวันที่ 8 กันยายน 2519

เศียรพระพุทธรูปโบราณบริเวณฐานพระใหญ่วันขุดหลุมเสาเอก
พระพุทธสิหิงส์
เจ้าฟ้าปรานี
ทำบุญชายเขา เวลาที่นัดหมาย
เทศกาลงานพระเพณีของอำเภอพิปูน
พิธีมอบเศียรพระโบราณให้กับกรมศิลากร
บ่อน้ำร้อนในอำเภอพิปูน
ที่ยวหนานปูพร้อมประวัติ
ในหลวงยกช่อฟ้าวัดยางค้อม
ตระกูล"ริยาพันธ์"
ตระกูล"ศรีเปารยะ"
แม่น้ำตาปี
ตักบาตรเทโวโรหณะ เชิงเขาพระ
พ่อหลวงทอง(พระครูสังฆรักษ์ ทอง)
ประวัติวัดทุ่งนาใหม่
ประวัติวัดโบราณาราม
 พ่อหลวงพลอย อโนโม
 ตึกไม้ 3 ชั้นวัดห้วยโกก่อนเกิดอุทกภัย ปี31
 สภาพความเสียหายของพิปูน กะทูน หลังเกิดอุทกภัย ปี 2531
พระศรีมงคล วัดมังคลาราม
ประวัติวัดหน้าเขา
 ภาพงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูเชาวนาภิธาน
 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
 อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
 พระครูมงคลจริยาจารย์
 อาจารย์จวง เลิศไกร
ภูมิปัญหาท้องถิ่น รักษาเฉพาะโรค เช่น การรักษาโดยการฝังเข็ม รักษาแผลจากน้ำร้อนลวก หมอกระดูก และ หมอสมุนไพร
 นายเจริญ ไชยรัตน์
รวมภาพเก่าของพิปูน
อุทยานแห่งชาติ ขล.10 บ้านเหนือฟ้า

เกร็ดความรู้

         ประมวลภาพที่ฝากไว้ใน google
 ขึ้นชมทัศนียภาพบนยอดเขาพระ
หนานแสนห่าในพื้นที่พิปูน
หนานนกแอ่น
หนานฝาหม้อ
หลากหลายบันทึก
รูปประจำตัว
งานบุกเบิกที่พักสงฆ์ป่ากอ
วันปิยะ อ.พิปูน
ไปเที่ยววัดถ้ำเสือ
ยอดเขาพระบาท วัดถ้ำเสือ
ถวายเทียนพรรษา 9 วัด
ทะเลน้อย
สังสรรค์ศิษย์เก่า 2556
เทศบาลตำบลพิปูน กับ การจัดระเบียบของเยาวชน
นำเทียววัดโบราณาราม
น้ำตกเหนือฟ้า
วิสัย ลังกาวี
เดือนสิบ ที่เหมือนเดือนอ้าย
คืน 5 ธันวา ที่เขาพระ
     - ภารกิจทวงคืนผืนผ่า
     - รัฐบาลต้องสนับสนุนและเร่งรัดการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape)
     - คำสั่ง คสช.ที่ 65/2557 66/2557

     -  โครงการตำบลละ 5 บ้าน บาท ที่ไหน ทำอะไร
KhBi)ME1

Link
e-Learning


 

ข้อมูลองค์กร

แผนพัฒนา
- แผนพัฒนา สาม ปี
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนดำเนินการประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- แผนงานพาณิชย์ 2559
- สำเนางบประมาณรายจ่าย 2559
- สาธารณสุข 2559
- ความเข้มแข็งของชุมชน 2559
- ศาสนาและวัฒนธรรม 2559
- รายจ่ายตามงบรายจ่าย 2559
- แผนการศึกษา 2559

ข้อบัญญัติ
- บันทึกหลักการและเหตุผล
   ประกอบเทศบัญญัติ ปี2559

- ประกาศข้อบัญญัติ 2559
- ข้อบัญญัติงบประมาณ 2559

รายงาน
- ประมาณการรายรับ ปี2559
- รายงานการเงิน 2557-2558
- ประมาณการรายจ่ายทั่วไป
   ปีงบประมาณ 2559

- รายงานประมาณการจ่าย
  ประจำปีงบประมาณ 2559

- รายงานรายละเอียด
  ประมาณการรายจ่าย
  งบประมาณ ปี2559

- รายงานผลการดำเนินงาน
- รายงานการประชุม

จัดซื้อจัดจ้าง
- ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์พัฒฯาเด็กเล็ก

..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประมวลภาพ ชุดที่ 1
ข่าวสารทั่วไป
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลพิปูน

เทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร.0-7537-2518
sirirak2489@gmail.com
คำขวัญอำเภอพิปูน "พระใหญ่บนภูผา เจ้าฟ้าปรานี คีรีล้อมข้าง สองอ่างพักผ่อน น้ำร้อนหลายบ่อ มากพอน้ำตก ชูยกคนดี ตาปีแดนเกิด"

...
วันที่3 พฤษภาคม 2561#โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี2561 โดยทีมจักษุแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อน้ำร้อน ให้บริการตรวจคัดกรองสายตาและตรวจวินิจฉัยโรคทางตา แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพิปูน

ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ในวันและเวลาราชการ   
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย
2.เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย
3.สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการ  
                บริหารจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย
4.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย
5.ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม  ใบสมัคร.pdf

นายธนบดี ธนากรรฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดสภาวะน้ำท่วม
ในเขตเทศบาลตำบลพิปูน


กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560

 
นายธนบดี ธนากรรฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน ในฐานะเจ้าภาพ
กับความพร้อมในการแปรอักษรเลข 9 ประมวลภาพที่นี่
 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ วันเด็กแห่งชาติ
ประมวลภาพ ที่นี่
การแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พิปูน
ประมวลภาพ ที่นี่
นายธนบดี ธนากรรฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน วางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558
ประมวลภาพ
On the Bike for Dad,December 4.2558.We love our King.
King's birthday ceremony at night. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ภาคกลางคืน
นายก ภาพ ทต.พิปูน กับ นายศิริพล นายอำเภอพิปูน และนายประภาสนายโฆสิ ปภ. สาขาพิปูน นำทีมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสต.พิปูน กับภาระกิจดับไฟท้ายอ่างกระทูน
เมื่อวันที่ 13 มค.59  ประมวลภาพ
มาฆบูชา ประเพณี ปี 2559

 

ประกาศสอบราคาจ้าง

- ประกาศ เทศบาลตำบลพิปูน เรื่องการสอบราคาจ้าง ตั้งแต่ 9 ตุลาคม 2560 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 52 รายการ  ดาวนฺ์โหลดที่นี่
-ประกาศ เทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า ใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2561 โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
ประกาศ เทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน ครัว (งานบ้านครัว) โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการสาธารณภัย) โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการประกวด เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน  2560 ดาวโหลด


............มีต่อ

 

ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมราับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
ประกาศ เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศ ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี พ.ศ. 2560
ประกาศ ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
ประกาศ ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564)
ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

ประกาศ เทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศ ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง   กำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
                                                             
ประกาศ เทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง ขบวนงานบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาลตำบลพิปูน
ประกาศ เทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน                                                    
ประกาศ เทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิื์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศ ายชื่อ
ประกาศ เทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการพัฒนาชุมชน

สภาเทศบาลตำบลพิปูน

- ประกาศ สภาเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดูประกาศ
-ประกาศ สภาเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ดูประกาศ


คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพิปูน ประชุมเพื่อพิจารณาแผน 3 ปี (2561-2563)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
โครงการเด่นสำหรับชาวเทศบาลที่จะได้มีระบบประปา ที่ต่อยอดมาจากระบบประปาภูเขาที่ได้เริ่มมีมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 อีกทั้งมีแนวคืดในการล้างคูระบายน้ำ ที่สำคัญ คือ การเตรียมเปิดอบรมภาษามลายู
หนุึ่งในภาษาอาเซียนให้แก่ครูผูั้ดูแลเด็กในงบประมาณ 2559

 

วันแม่ 2558 วันสงกรานต์ 2558
ประเพณีชักพระบก 2558  
   

 

แหล่งท่องเที่ยว
 

ที่พักสงฆ์บนยอดเขาพรุทัง
 
   

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพิปูน ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ในตำบลยางค้อม ดูภาพทั้งหมดที่นี่ ครับ


อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน

วัดโบราณาราม

ท่านตาปะขาว

หนานแสนห่า

พระใหญ่บนภูผา

อุทยานแห่งชาติเหนือฟ้า

ท่านเจ้าฟ้าวาจาสิทธิ์

อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง

ภูเขาพระ

สถานทีท่องเที่ยวอื่น ๆ

- นำเที่ยว วัดโบราณาราม
- ที่พักสงฆ์ป่ากอ
- หนานฝาหม้อ ม.4 บ่้านหูนบ
- หนานนกแอ่น ม. 3 พิปูน
- ยอดเขาพระ
- ขึ้นชมทัศนียภาพ บนยอดภูเขาที่ประดิษฐานพระใหญ่ (ภาพถ่าย โดย คุณสมเกียรติ ณัสฐาน และคุณสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
- เที่ยวอาบน้ำหนานน้ำตกบริเวณบ้านเหนือฟ้า อุทยานแห่งชาติ

กิจกรรมของเรา


นายธนบดี ธนากรรฐ์ นายกเทศมนตรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ ซ่้อมการป้องกันภัย

- ประมวลภาพ เทศบาลตำบลพิปูน ทัศนศึกษาจังหวัดกระับี่
กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
- กิจกรรมประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่
-ประเพณีแห่หมฺรับ ปี 2558
 
- นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน ถวายเทียนพรรษา 9 วัด
- กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
- ประเพณีวันแม่แห่งชาติ

 

 

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00021 : Jurassic Park นำเอาภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตมาสร้างเป็นเกม  (313/0)
kawinha
27 เม.ย. 2561 : 08:24
00020 : เกมสนุกพร้อมโปรโมชั่นมากมาย  (304/0)
kawinha
6 เม.ย. 2561 : 04:17
00019 : แนะนำเกมส์น่าเล่น 2018  (450/1)
ปรีชาไคร่
31 มี.ค. 2561 : 03:46
00018 : การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (779/0)
nit
23 ก.พ. 2561 : 08:49
00017 : อบต.ชะอวด รับโอนย้ายจพง.จัดเก็บรายได้  (1,166/0)
ชะอวด
18 ม.ค. 2561 : 06:20
00016 : ประชาสัมพันธ์.. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 60 (อบต, เทศบาล, อบจ) : เปิดสอบราชการทั่วประเทศ จ  (11,535/0)
ชีทดีดี ติวเตอร์
2 ก.พ. 2560 : 04:37
00015 : เครื่องพิมพ์เช็คสำหรับ อบต เทศบาล ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  (31,959/3)
จุฑรัตน์ บัวสุข
11 พ.ย. 2559 : 09:02
00014 : เทิดทูลสถาบัน  (36,589/1)
ร้อย ปจว.๒
15 ก.ย. 2559 : 07:54
00013 : โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ *เปิดอบรม พร้อมรับโปรแกรมกลับไปใช้งาน #พร้อมรับแอพApp(Android) ใช้สำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยฯนอกสถานที่ ฟรี 1 เครื่อง Free!!! #โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ *ช่วยลดข้อผิดพลาด *ใช้จัด  (44,797/0)
เดลส์เน็ท
20 เม.ย. 2559 : 03:34
00010 : ดีดิเยร์ ดร็อกบาตระเตรียมกลับมาฝึกซ้อมมอนทรีอัล  (66,143/1)
sirichai
25 ม.ค. 2559 : 11:57

Time

ปฏิทินกิจกรรม
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/พ.ย./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
39 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
57 คน
สถิติเดือนนี้
1172 คน
สถิติปีนี้
10587 คน
สถิติทั้งหมด
78972 คน
IP ของท่านคือ 54.224.85.115
(Show/hide IP)
กิจการ อปพร.


Oppr

ร้องทุกข์ ร้องเรียน


ร้องเรียน ร้องทุกข์ ส่งเมล์ถึงนายก ที่นี่

แผนผังขั้นตอนการจัดการร้องเรียนร้องทุกข์

สรุปผลการร้องทุกข์ ร้องเรียน ปี 2559

  1. คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์-และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
  2. ำสั่งแต่งตั้งกรรมการร้องเรียน-ร้องทุกข์
  3. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  4. ประกาศเทศบาลตำบลพิปูนการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    5. ขั้นตอนการบริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ภูมิืปัญญาท้องถิ่น รักษาอาการน้ำร้อนลวก ไฟไหม้ 

สปสช.


สปสช.

Check Mail


check Mail

หนังสือพิมพ์

หน่วยงานในอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน>
สาธารณสุขอำเภอพิปูนเทศบาลตำบลพิปูน
เทศบาลตำบลกะทูน
เทศบาลตำบลเขาพระ
อบต.พิปูน
อบต.ยางค้อม
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิปูน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน
สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน

Oil

คู่มือประชาชน


คู่มือประชาชน